Where business
meets technology

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu automatyzacji, robotyzacji, doskonalenia procesów oraz zarządzania projektami.
Dlaczego istniejemy?
Rozumiejąc obecne wyzwania biznesowe wspieramy w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez technologię.
Proponujemy autorskie rozwiązania technologiczne z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów.

Co robimy

Analiza
Biznesowo-Techniczna

Jednym z najważniejszych kroków wdrożenia robota jest przeprowadzenie analizy biznesowo-technicznej oceniającej potencjał do robotyzacji wybranych procesów organizacji oraz ich gotowość techniczną.

Efekt:

 • lista procesów do robotyzacji,
 • określenie potencjalnych korzyści,
 • techniczna analiza procesu,
 • ocena poziomu gotowości procesu do robotyzacji.

Roboty

Dla procesów z odpowiednim potencjałem i na oczekiwanym poziomie gotowości technicznej budujemy roboty – cyfrowych pracowników. Robot może realizować cały proces, jego fragment lub wykonywać działania automatyzujące. 

Efekt: 

 • automatyzacja czynności manualnych, 
 • redukcja pracochłonności,
 • skrócenie czasu trwania procesu,
 • uzyskanie powtarzalności procesu.

Zarządzanie robotami

Monitorujemy pracę robotów, sprawując nadzór nad skutecznością realizacji procesów. Analizujemy zmiany zachodzące w danych i procesach, dostosowując działanie robotów do aktualnego środowiska biznesowego.

Efekt:

 • stabilnie pracujące roboty,
 • podążanie za zmianami w procesach,
 • zapewnienie ciągłości operacyjnej,
 • rekomendacje dotyczące doskonalenia procesu.

Szkolenia

Proponujemy szkolenia z zakresu wyszukiwania potencjału do automatyzacji, oceny gotowości procesów, a także techniczne szkolenia z konstruowania robotów przy pomocy naszych rozwiązań. 

Efekt: 

 • wiedza pozwalająca na identyfikowanie obszarów do robotyzacji, 
 • umiejętność oceny potencjału do automayzacji,
 • uzyskiwanie samodzielności w zakresie tworzenia i monitorowania robotów.

Nasze kompetencje

Technologia

Projektujemy i programujemy zaawansowane oraz nowoczesne rozwiązania realizujące wyzwania stawiane przed robotami. Spełniamy najwyższe standardy w zakresie architektury i bezpieczeństwa.

Zarządzanie projektami

Pomagamy osiągnąć Twoje cele w efektywny sposób. Przeprowadzamy automatyzację i robotyzację od momentu planowania do wdrożenia rozwiązania.

Model zarządzania

Budujemy model współpracy dostosowany do potrzeb Twojej organizacji oraz wdrażanego rozwiązania.

Doskonalenie procesów

Przygotujemy Twoje procesy do automatyzacji i robotyzacji. Przeprowadzamy przez proces standaryzacji na potrzeby wdrożenia i definiujemy wymagania oraz reguły, w ramach których będą poruszać się stworzeni przez nas cyfrowi pracownicy.

Set on Target Sp z o.o.

Idzikowskiego 16

00-710 Warszawa

kontakt@setontarget.com

+48 501 669 773

Skontaktuj się z nami: